Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

kolorowe ludziki
Data publikacji:
01.02.2018
Przyznano środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa
Zostały przyznane środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa z zakresu: 1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...
Data publikacji:
29.12.2017
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa...
Data publikacji:
20.11.2017
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi
20 listopada 2017 roku rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na...