Gmina znowu zyskuje! Przed wakacjami bezpieczniej

13.06.2018

Dzięki przeprowadzonym pracom inwestycyjnym na drodze wojewódzkiej nr 305 w Nowej Wsi jest zdecydowanie bezpieczniej. Zły stan techniczny nawierzchni, spękania i nierówności zniknęły. Zakres przeprowadzonych robót polegał na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość ok. 6 cm, wyrównaniu nawierzchni betonem asfaltowym, ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. W miejscu największych zapadnięć konstrukcja drogi została wymieniona na nową, a pobocza wyprofilowane. Prace inwestycyjne wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa za blisko 600 tysięcy złotych. Inwestycja ta została przeprowadzona dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

- To kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy. To dobrze, że nasze argumenty trafiają na podatny grunt. Nasza praca nie idzie na marne. Niedawno zmodernizowany został odcinek drogi wojewódzkiej w Wygnańczycach, teraz Nowa Wieś. Powyższe inwestycje są przykładem na dobrze rozumiany lobbing na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju gminy Wschowa. W wielu przypadkach inwestujemy samodzielnie, ale cały czas szukamy również partnerów. Niedawno zakończono, wspólnie z powiatem, budowę ulicy Mickiewicza. Każda inwestycja cieszy, a jest ich dużo – podkreśla Miłosz Czopek.

Warto dodać, że w roku ubiegłym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła na terenie naszej gminy remont drogi krajowej nr 12. Pierwszy etap obejmował remont nawierzchni asfaltowej na odcinku Jędrzychowice  - Wschowa. Jego koszt to blisko 1,4 mln zł. Drugi etap objął remont nawierzchni oraz wymianę chodników w Dębowej Łęce. Całość tego zadania wyniosła 1,7 mln zł.

Publikacja: s.ps